Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Szpital

Szpital w Drezdenku jest jednostką świadczącą usługi medyczne na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, zabezpiecza również świadczenia medyczne dla mieszkańców ościennych miejscowości.

Priorytetem w udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez nasz Szpital jest troska o pacjenta i jego zdrowie, dlatego też starając się sprostać oczekiwaniom pacjentów poszerzamy ofertę świadczonych przez nas usług medycznych, a także laboratoryjnych.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz inwestujemy w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, celem zapewnienia pacjentom wczesnej diagnostyki i leczenia, co jest szczególnie ważne w zakresie rozwijających się chorób nowotworowych.

W celu lepszego dotarcia do pacjentów utworzyliśmy nową stronę internetową szpitala, na której na bieżąco znajdziecie Państwo nowe informacje  – dotyczące zakresu świadczonych usług medycznych, wykonywanych badań laboratoryjnych, dokumentów potrzebnych np. przy przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Ponadto zamieszczone zastały dane kontaktowe.

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z usług świadczonych przez Nasz Szpital.

Skip to content