Wizyta Wojewody

W dniu 8 marca 2011 roku Szpital Powiatowy w Drezdenku odwiedziła Helena Hatka Wojewoda Lubuski. W spotkaniu udział wzięli Ryszard Hatała: Prezes Szpitala Powiatowego, lek. med. Piotr Dębicki – Dyrektor Medyczny Szpitala, Andrzej Libera Wicestarosta Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego oraz Maciej Pietruszak Burmistrz Drezdenka.

Spotkanie poświęcone było w głównej mierze działaniom profilaktycznym realizowanym przez szpital – szczególnie w zakresie programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, które szpital realizuje we współpracy z NFZ. Program skierowany jest do kobiet w  wieku od 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego wymazu cytologicznego przez lekarza ginekologa realizującego kontrakt z NFZ. Badania wykonywane są bezpłatnie.

Wojewoda Lubuski odwiedziła chorych, rozmawiała z pacjentami na temat jakości leczenia w drezdeneckim szpitalu oraz złożyła pacjentkom życzenia z okazji Dnia Kobiet. Ponadto Pani Wojewoda miała możliwość zapoznania się z nowymi usługami medycznymi wprowadzonymi przez szpital, dostosowaniem szpitala do wymagań Ministra Zdrowia w zakresie spełnienia wymagań higieniczno – sanitarnych, zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego (m.in. USG, systemu do testów wysiłkowych, wyposażenia Laboratorium w nowoczesne analizatory do badań laboratoryjnych oraz zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej).  Kadra zarządzająca szpitalem przedstawiła ponadto funkcjonowanie Oddziału Urologii Jednego Dnia, który specjalizuje się w nieoperacyjnym kruszeniu kamieni układu moczowego metodą ESWL  zlokalizowanych na nerkach, moczowodach, pęcherzu moczowym oraz funkcjonowania nowych poradni specjalistycznych: diabetologii, pulmonologii dla dzieci, nefrologii, neurochirurgii, nefrologii, urologii.

Wojewoda Lubuski podkreśliła, iż szpital w Drezdenku można stawiać za wzór szczególnie w zakresie dostosowania jednostki do standardów unijnych i rozwijania wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych.

W trakcie konferencji prasowej poruszono również tematy związane z przekształceniem  szpitala w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” tzw. plan B.

Szpital w Drezdenku został przekształcony w spółkę z dniem 1 lipca 2010 roku – 100 % właścicielem spółki jest Powiat Strzelecko – Drezdenecki, który  w związku z przekształceniem jednostki ubiega się o dotacje w ramach rządowej pomocy. W chwili obecnej plan restrukturyzacyjny szpitala analizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wojewoda Lubuski podkreśliła, że będzie zabiegać w Ministerstwie Zdrowia, aby pieniądze z tego programu trafiły do województwa lubuskiego oraz będzie wspierać samorząd Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego  w otrzymaniu dotacji .

Wojewoda Lubuski Helena Hatka podkreślała również role i znaczenie kobiet w dzisiejszym życiu społecznym przekazując, iż najważniejsze jest zdrowie kobiet, dlatego gorąco zachęcała kobiety do uczestnictwa w badaniach profilaktycznych.

Opracowała: Anna Oźminkowska
z-ca Kierownika Działu Logistyki
Szpitala Powiatowego w Drezdenku

Zdjęcia wykonał: Saturnin Nowak
Kierownik Działu Logistyki
Szpitala Powiatowego w Drezdenku

(Powrót do Aktualności)