Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Co nas wyróżnia

 • Otaczamy indywidualną opieką każdego Pacjenta
 • Dbamy o możliwie szybkie terminy wizyt oraz zabiegów i operacji
 • Zatrudniamy doświadczonych, pełnych pasji lekarzy specjalistów oraz zaangażowany zespół pielęgniarek i położnych
 • Zapewniamy dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w zakresie sprzętu medycznego
 • Niesiemy pomoc Pacjentom od ponad 70-ciu lat

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem Szpitala jest

wykonywanie kompleksowych świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki, lecznia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapobieganie zachorowaniom i promowanie zachowań prozdrowotnych.

Dążymy do

uzyskania pełnego zadowolenia naszych pacjentów, połączonego z satysfakcją zawodową Szpitala.

Politykę jakości Szpitala realizujemy przez:

 • Badanie, analizę oraz spełnianie oczekiwań naszych pacjentów
 • Ukierunkowanie działalności proflaktyczno-leczniczej na potrzeby społeczne i zdrowotne rodzin
 • Zapewnienie, utrzymanie i stałe podnoszenie kompetencji pracowników
 • Stosowanie zasady indywidualnego podejścia do każdego pacjenta i jego problemów
 • Wykorzystywanie uznanych, nowoczesnych i skutecznych metod profilaktyki, diagnostyki i terapii
 • Stałe podnoszenie komfortu pomieszczeń Szpitala
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych
 • Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2009
 • Pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację Misji i Polityki Jakości Szpitala

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o posiada Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie:

 • wielospecjalistycznego lecznictwa szpitalnego,
 • ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 • rehabilitacji medycznej, badań diagnostycznych,
 • badań profilaktycznych i promocji zdrowia,
 • realizacji usług medycznych świadczonych przez ratownictwo medyczne.
Skip to content