Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Administracja szpitala

Sekretariat

Naczelna Pielęgniarka

Justyna Podgórna – Kuchowicz
e-mail: jpodgorna@szpital-drezdenko.pl
tel. 538 135 412

Dział Finansowo-Kadrowy

Główna księgowa
Ewa Marciniak
Tel. 538 135 416
e-mail: ksiegowosc@szpital-drezdenko.pl

Sekcja Księgowa
tel. 538 135 415

Kasa
Tel. 538 135 414

Sekcja ds.Kadr i Płac
Kadry
Zastępca kierownika Działu Finansowo-Kadrowego
Radosław Ciężkowski
e-mail: kadry@szpital-drezdenko.pl
tel. 538 135 430

Płace
Księgowa
Marta Charytonik 
e-mail: kadry@szpital-drezdenko.pl
tel. 538 135 407

Dział Monitorowania Kosztów i Statystyki

Główny Specjalista Monitorowania Kosztów i Rozliczeń
Dariusz Młynarek
e-mail: rum@szpital-drezdenko.pl
Tel. 538 135 419

Sekcja Dokumentacji Medycznej
e-mail: statystyka@szpital-drezdenko.pl
tel. 538 135 426

Dział Logistyki

Kierownik Działu logistyki
Saturnin Nowak
e-mail: s.nowak@szpital-drezdenko.pl
tel. 538 135 450

Specjalista ds.Inwestycji
Dariusz Kopka
e-mail: dkopka@szpital-drezdenko.pl

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Mirosława  Włodarczyk
e-mail: zamowienia@szpital-drezdenko.pl

Tel. 538 135 411

Informatyk
Marcin Dębski
e-mail: informatyk@szpital-drezdenko.pl

Informatyk
Piotr Witaszek
e-mail: piotr.witaszek@szpital-drezdenko.pl

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

Radosław Ciężkowski
Tel. 538 135 430

Pełnomocnik Prezesa ds. Systemu Zarządzania Jakością

Radosław Ciężkowski
Tel. 538 135 430

Pracownik ds. Promocji

Katarzyna Jenek
e-mail: promocja@szpital-drezdenko.pl
Tel.797778516

Specjalista ds. P. POŻ., BHP, OC

Dariusz Podhajny
e-mail: dariusz.podhajny@gmail.com

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Katarzyna Kurłowicz
e-mail: izba@szpital-drezdenko.pl

Skip to content