Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologii Szpitala Powiatowego w Drezdenku, o I poziomie referencyjności w zakresie opieki neonatologicznej, jest wyjątkowym miejscem wyspecjalizowanym w opiece nad noworodkiem urodzonym w szpitalu oraz poza nim. Na Oddziale prowadzimy leczenie oparte na rekomendacjach polskich i światowych towarzystw naukowych, m.in.:

 • Dbamy po porodzie o bezpośredni  kontakt noworodka z ciałem mamy „skóra do skóry.
 • Promujemy naturalne karmienie dziecka piersią po narodzinach tak szybko, jak jest to możliwe.
 • Pracujemy w systemie rooming in, tzn. dziecko przebywa stale z mamą.

ZAKRES USŁUG

Zapewniamy troskliwą i fachową opiekę doświadczonego zespołu lekarsko-pielęgniarskiego, w tym:

 • Opiekę nad noworodkiem donoszonym i wcześniakiem
 • Wykonanie testów przesiewowych
 • Wykonanie szczepień ochronnych
 • Diagnostykę wad wrodzonych
 • Leczenie żółtaczek 
 • Leczenie zakażeń okresu noworodkowego 

BADANIA PRZESIEWOWE

Podczas hospitalizacji wykonujemy zalecane badania przesiewowe:
 • badanie słuchu w ramach Programu  Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu 
 • badania przesiewowe w kierunku niedoczynności tarczycy, fenuloketonurii, mukowiscydozy oraz wrodzonych wad metabolizmu
 • test saturacji (badanie przesiewowe w kierunku przewodozależnych wad serca)

SPRZĘT

Oddział Neonatologii wyposażony jest w zaawansowany sprzęt do intensywnej terapii noworodka w tym:
 • Inkubatory zamknięte
 • Stanowiska do resyscutacji
 • Respirator oraz aparat do wentylacji nieinwazyjnej
 • Pompy infuzyjne
 • Puls oksymetry i kardiomonitory
 • Oksymetr
 • Lampy do fototerapii
 • Ciepłe gniazdko
 • Ssaki 
 • Mobilny aparat RTG, EKG
 • urządzenie do przesiewowych badań słuchu
 • Liczba łóżek noworodkowych: 7
 

OPIEKA MEDYCZNA

Lekarz Ordynator:
Hanna Ciepielewicz Tel. 95 762 05 05 oraz 538 135 446
– lekarz pediatra, specjalista neonatologii

Pielęgniarka Koordynująca:
Edyta Urbaniak
Tel. 95 762 05 05 oraz 538 135 425
mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Skip to content