Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Izba przyjęć

Izba Przyjęć Szpitala Powiatowego w Drezdenku koordynuje przyjęcia Pacjentów do Szpitala w trybie planowym – ze skierowaniem oraz w trybie pilnym – ze skierowaniem lub bez skierowania w zakresie ginekologii, chorób wewnętrznych, położnictwa, chirurgii, ortopedii, rehabilitacji, pediatrii. Całodobowo świadczmy także usługi w zakresie udzielania pierwszej pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach.

Do przyjęcia planowego potrzebne są następujące dokumenty:

  • skierowanie do oddziału 
  • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem
  • badania zalecane przez lekarzy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Szpitala Powiatowego w Drezdenku realizowana jest w punkcie medycznym:

AMBULATORIUM
Ul. Słowackiego 17
Strzelce Kraj.
Tel.957632825

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • Nagłego zachorowania,
  • Nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • Gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

OPIEKA MEDYCZNA

        Kierownik Izby Przyjęć:
        

       Pielęgniarka Koordynująca:
         Katarzyna Kurłowicz

         Tel. 538 135 457 lub 538 135 428          

Skip to content