Kontakt

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko

Tel. 95/7620510, Fax. 95/7620218, E-mail: sekretariat@szpital-drezdenko.pl

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000345177, NIP 2810069579, wysokość kapitału zakładowego 505 000 zł