Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Prosektorium

Prosektorium znajduje się w odrębnym budynku na terenie Szpitala Powiatowego.
Nadzór nad pracą Prosektorium sprawuje: Lech Fitas  
 
Do zadań prosektorium należy:
 
  1. Transport osób zmarłych z pomieszczenia post morte do chłodni.
  2. Przygotowanie zwłok do pochówku.
  3. Przechowywanie zwłok osób zmarłych w chłodni do czasu wydania ich osobom uprawnionym do pochówku. 
  4. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i dbanie o prawidłowy obieg dokumentów pomiędzy Oddziałami a Prosektorium zgodnie z obowiązująca procedurą. 
  5.  Świadczenie usług przechowywania zwłok w chłodni i udostępnianie Prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie Prokuratury na podstawie odrębnych umów. 
Skip to content