Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Zasady rejestracji pacjenta do poradni

Rejestracja pacjentów do poradni drogę elektroniczną: 

  • chirurgicznej,
  • ortopedycznej,
  • nefrologicznej,
  • diabetologicznej,
  • gruźliczej i chorób płuc,
  • preluksacyjnej,
  • urologicznej,
  • kardiologicznej

 

W celu zarejestrowania się do poradni drogą elektroniczną należy przesłać na adres: rejestracja@szpital-drezdenko.pl następujące informacje: nazwę poradni, pesel, nr skierowania, nr telefonu do kontaktu.

Informujemy, że świadczenia udzielane są według kolejności zgłoszenia, wg aktualnie  prowadzonej listy oczekujących.

Pacjentom  „kontynuującym leczenie”  wyznacza się termin udzielenia świadczenia zgodnie z przyjętym planem leczenia.

Na adres mailowy zwrotnie prześlemy informację o dacie  i godzinie wizyty.

Informacja zwrotna będzie przesłana w przeciągu jednej doby.

Nr telefonu do rejestracji: +48 538 135 424

Skip to content