Poradnie specjalistyczne

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 095 763 99 77
Poradnia Zdrowia Psychicznego 095 763 99 60