Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Odwiedziny pacjentów

Share on facebook
Udostępnij

Zgodnie z zaleceniem Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych z dnia 01.04.2022 roku wprowadzającym “Zasady zapobiegania zakażeniom COVID-19 od dnia 01.04.2022 w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku” informujemy, że odwiedziny pacjentów na oddziałach szpitalach odbywają się według następujących zasad:

1)      Decyzję o odwiedzinach podejmuje ordynator lub lekarz oddziału.

2)      Zamiar odwiedzin pacjenta należy zgłosić personelowi pielęgniarskiemu przed wejściem na oddział.

3)      Weryfikacja osoby odwiedzającej następuje podczas rozmowy z personelem Pielęgniarskim Oddziału:

a)      osoba odwiedzająca nie może mieć objawów zakażenia COVID-19: katar, ból gardła, kaszel, duszność , gorączka, biegunka, utrata węchu i smaku;

b)      osoba odwiedzająca nie może być z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni.

c)      jednoczasowo u pacjenta może przebywać jedna osoba odwiedzająca.

        odwiedziny odbywają się w godzinach popołudniowych

        osoby odwiedzające wchodzące na teren szpitala prowadzą dezynfekcje rąk oraz maja założoną czystą maskę chirurgiczną ( medyczną).

        czas odwiedzin nie powinien trwać dłużej niż 15 minut:

        osoba odwiedzająca:
•    wchodzi na oddział w masce,
•    przed podejściem do chorego dezynfekuje ręce, stara się ograniczyć dotykowy kontakt  z chorym,
•    pacjent ma założoną maskę ochronną jeżeli pozwala na to stan chorego.

d)      w przypadku pacjentów w stanie istotnego pogorszenia bądź schyłkowym dopuszcza się bezpośredni kontakt bez ograniczeń zachowania dystansu, dopuszcza się ściągnięcie maski i jej ponowne założenie po odejściu od łóżka.

Skip to content