Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Roboty rehabilitacyjne dla szpitala w Drezdenku

Share on facebook
Udostępnij

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia na doposażenie

podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne wspierające proces  rehabilitacji Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Drezdenku otrzymał dotację celową w wysokości 490.000,00 zł. W ramach Funduszu Medycznego ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego można było się ubiegać o dofinansowanie do zakupu co najmniej jednego urządzenia do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych na podstawie umowy z NFZ, tj. stacjonarnych robotów rehabilitacyjnych kończyn dolnych i górnych, mobilnych robotów górnych partii ciała i kończyn dolnych lub egzoszkieletów dla dzieci i dorosłych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Szpital Powiatowy w Drezdenku zakupił

stacjonarnego robota rehabilitacyjnego górnych i dolnych części ciała – Luna EMG oraz dwa

stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych – Sidra LEG. Są to urządzenia polskiej firmy

Egzotech. Luna EMG to zrobotyzowane urządzenie rehabilitacyjne łączące ruch pasywny, aktywny, oporowy EMG Biofeedback i zrobotyzowany trening wspomagający. Przeznaczony jest między innymi dla pacjentów ortopedycznych, neurologicznych oraz w terapii bólu krzyża.

Wprowadzenie innowacyjnych urządzeń robotycznych – egzoszkieletów oraz robotów rehabilitacyjnych jest dla wielu pacjentów szansą na powrót do zdrowia. Wykorzystanie robotów w rehabilitacji zwiększa jej skuteczność oraz umożliwia leczenie większej liczby pacjentów. Praca robota dopasowana jest do możliwości i etapów rehabilitacji pacjenta. Pozwala też na większą liczbę powtórzeń i intensywność rehabilitacji. Korzyści ze stosowania robota dotyczą nie tylko pacjentów, ale również  fizjoterapeutów. Robot wspomaga ich w pracy i dzięki temu są w stanie wykonywać rehabilitację dłużej i bardziej efektywnie. Aktywna rehabilitacja z wykorzystaniem EMG i biofeedbacku to kolejny krok w kierunku rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Skip to content