Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku

Share on facebook
Udostępnij

W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na zapewnienie bezpieczeństwa personelu
medycznego oraz pacjentów w szpitalach. W odpowiedzi na te potrzeby Powiatowe Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku zrealizowało innowacyjny projekt mający na celu poprawę warunków
pracy personelu narażonego na szkodliwe czynniki biologiczne.

Projekt, zatytułowany “Poprawa Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Pracowników Narażonych na
Szkodliwe Czynniki Biologiczne w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku poprzez Zakup i Instalację
Urządzeń do Dezynfekcji Powietrza i Powierzchni”, to inicjatywa, która ma na celu zwiększenie
bezpieczeństwa pracy personelu medycznego oraz ograniczenie ryzyka zakażenia czynnikami
biologicznymi.

Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła imponującą kwotę 64.799 zł, przy wsparciu finansowym
otrzymanym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 50.000 zł. Jednym z kluczowych
zakupów, który został zrealizowany dzięki tym funduszom, było nabycie oraz instalacja 20
jonizatorów powietrza Systemu BioZone PR30, które mają za zadanie eliminację wirusów i bakterii.

Te innowacyjne urządzenia zostały zamontowane na różnych oddziałach szpitalnych, w izbie przyjęć
oraz na bloku operacyjnym. Ich głównym celem jest nie tylko ochrona pracowników przed
chorobotwórczymi czynnikami biologicznymi, ale także zapewnienie zdrowego i bezpiecznego
środowiska pracy, które jest niezbędne dla efektywnego funkcjonowania placówki medycznej.

Dzięki takiemu wyposażeniu personel szpitala ma możliwość zapobiegania rozprzestrzenianiu się
zakażeń, co w obliczu obecnej sytuacji pandemicznej, zwłaszcza związaną z COVID-19, ma szczególne
znaczenie. Urządzenia jonizacyjne oraz systemy eliminujące wirusy i bakterie promieniami UV działają
nieustannie, zapewniając nieprzerwaną ochronę dla personelu medycznego.

Jest to istotny krok w kierunku podniesienia poziomu higieny w szpitalu oraz zminimalizowania
ryzyka zakażeń. W efekcie, personel medyczny może czuć się pewniej i bezpieczniej w wykonywaniu
swoich obowiązków, co przekłada się na lepszą jakość świadczonych usług medycznych oraz ogólną
efektywność placówki.

Działania podejmowane przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku są zatem nie tylko
krokiem w stronę poprawy warunków pracy personelu medycznego, ale także inwestycją w zdrowie i
bezpieczeństwo pacjentów oraz całej społeczności lokalnej. Oczekuje się, że efekty tego projektu

będą odczuwalne zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i ekonomicznej, przyczyniając się do
zwiększenia pewności i niezawodności świadczenia pomocy medycznej w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku.

Skip to content