Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pozaustrojowego Wspomagania Czynności Wątroby i Nerek

Oddział dysponuje 5 stanowiskami dla osób  dorosłych wyposażonymi zgodnie ze standardami Ministra Zdrowia. Specjalistyczna kadra lekarska i pielęgniarska zapewnia właściwą opiekę nad ciężko chorymi pacjentami. Leczymy około 200 chorych rocznie oraz znieczulamy 1200 pacjentów do zabiegów chirurgicznych, ginekologiczno – położniczych oraz endoskopowych.

Na oddział przyjmowani są pacjenci w stanach zagrożenia życia wymagający intensywnego nadzoru i terapii:

 • po resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • w przebiegu ciężkiej niewydolności oddechowej ( POCHP, astma, obrzęk płuc),
 • we wstrząsie (septycznym, kardiogennym, hipowolemicznym, anafilaktycznym ),
 • po urazach wielonarządowych,
 • z ciężkimi zatruciami,
 • nieprzytomni, z zaburzeniami świadomości, w stanie padaczkowym,
 • w okresie pooperacyjnym, z zaburzeniami oddechowymi i krążeniowymi.

W dziedzinie anestezjologii oddział zajmuje się:

 • przygotowaniem pacjentów do zabiegów operacyjnych,
 • prowadzeniem wszystkich rodzajów znieczuleń,
 • opieką i leczeniem bólu pooperacyjnego.

Sprzęt w oddziale:

 • Kardiomonitory  przyłóżkowe z systemem centrali monitorującej zapewniające nieprzerwane pełne monitorowanie  wszystkich wymaganych parametrów życiowych,
 • Defibrylatory,
 • Aparat do ciągłych technik nerko- zastępczych,
 • Respiratory dające możliwości wentylacji nowymi trybami,
 • Respirator transportowy,
 • Pompy infuzyjne, strzykawkowe i do żywienia pozajelitowego,
 • Bronchofiberoskop,
 • Łóżka z materacami przeciwodleżynowymi.

Oddział zapewnia również:

 • dializy przerywane
 • dializy  hybrydowe typu SLEED
 • hemodializy ciągłe  ciągłą przyłóżkową
 • hemodiafiltrację ciągłą przyłóżkową
 • plazmaferezę
 • dializę wątrobową /albuminową/ SPAD
 • techniki ciągłego oczyszczania krwi za pomocą filtrów adsorpcyjnych YTOORB

Opieka medyczna

Kierownik oddziału
Lek. med. Tomasz Sakowski – 95 762 05 05 lub 538 135 456

Pielęgniarka koordynująca

Iwona Szczerbo – 95 762 05 05 lub 538 135 453 lub 538 135 454

Skip to content