Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Oddział Chorób Wewnętrznych

Diagnoza i leczenie schorzeń

Oddział zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem schorzeń w pełnym zakresie chorób wewnętrznych (kardiologicznych, pulmonologicznych, gastroenterologiczne, diabetologiczne, hematologiczne, endokrynologiczne), chorób serc oraz układu krążenia.

W oparcie o własny sprzęt medyczny oraz wyposażenie szpitalnych pracowni diagnostycznych wykonujemy:

 • podstawowe i specjalistyczne badania biochemiczne
 • badania bakteriologiczne
 • EKG spoczynkowe
 • monitorowanie holterowskie rytmu serca i ciśnienia tętniczego
 • kardiowersję elektryczną
 • czasową stymulację endokawitarną serca
 • badania USG
 • gastroskopię
 • kolonoskopię
 • nakłucia diagnostyczne i obarczające jam: opłucnej, otrzewnej
 • centralne dostępy naczyniowe
 • badanie tomografii komputerowej
 • badanie rezonansu magnetycznego wykonywane jest w szpitalach ościennych, z którymi nasz szpital posiada podpisane umowy na wykonywanie tych badań

Sprzęt

 • defibrylator
 • rejestrator EKG
 • rejestrator do ABPM
 • aparat EKG
 • wysoko przepływowy podgrzewany nawilżacz do podawania tlenu
 • pompy infuzyjne
 • kardiomonitory przenośne
 • aparat USG
 • centrala monitorująca z kardiomonitorami

Opieka medyczna

Lekarz ordynator: lek.med. Ryszard Wachowiak – specjalista chorób wewnętrznych 

Pielęgniarka koordynująca:  mgr Mariola Kaleta

telefon: 95 762 05 05 lub 538 135 470

Skip to content