Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Nowy sprzęt do Pracowni Endoskopowej

Share on facebook
Udostępnij

Powiat Strzelecko – Drezdenecki otrzymał dotację w wysokości 500 000 zł, udzieloną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu endoskopowego, tj. procesora, monitora, wózka medycznego, wideoduodenoskopu, dwóch wideokolonoskopów, dwóch wideogastroskopów na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Drezdenku. Sprzęt będzie służył mieszkańcom Powiatu do wczesnego wykrywania chorób i poprawy stanu zdrowia. Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Skip to content