Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Certyfikat ISO 9001:2015

Share on facebook
Udostępnij

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Szpital w Drezdenku  opracował, wdrożył i zamierza doskonalić System Zarządzania Jakością, zgodny z europejską normą ISO 9001. Powiatowe Centrum Zdrowia  otrzymało 25 lipca 2021r. Certyfikat Zarządzania Jakością  ISO 9001:2015 . certyfikat zaświadcza, ze szpital stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001 w zakresie : –wielospecjalistycznego lecznictwa szpitalnego,-ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,-rehabilitacji medycznej, badań diagnostycznych,-badań profilaktycznych i promocji zdrowia.Realizacja usług medycznych świadczonych przez ratownictwo medyczne.  
 

Proces wdrażania systemu był okresem niezwykle wytężonej pracy dla całego personelu. Wizytacja auditorów zewnętrznych akredytowanej organizacji certyfikującej oceniająca poprawność wdrożonych rozwiązań potwierdziła wysoki poziom świadczonych usług w drezdeneckim szpitalu. Certyfikat oprócz oczywistych zalet prestiżowych, jest jednocześnie wyrazem uznania dla dobrego funkcjonowania Szpitala, kierunków jego rozwoju, wysokich kwalifikacji personelu i doskonałego zarządzania. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wymagało pracy zespołowej, zaangażowania wszystkich pracowników, a jeszcze więcej wysiłku i dyscypliny wymaga utrzymanie go na wysokim poziomie i dbanie o ciągłe doskonalenie. Zarządzanie organizacją opiera się na zarządzaniu rzeczywistymi procesami realizowanymi w szpitalu. Ten certyfikat jest sukcesem wszystkich pracowników szpitala.

Skip to content