Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Alfabet pierwszej pomocy

Share on facebook
Udostępnij

Wszystkim wiadomo, że dzieci w klasie pierwszej uczą się alfabetu. 7 października uczniowie klas I Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku miały okazję poznać literki abecadła z innej strony.

A- Asystolia

B- Bezpieczeństwo

C- Częstoskurcz

D- Drożność dróg oddechowych

E- Ewakuacja …

Tak kontynuował wyliczankę ratownik medyczny prowadzący zajęcia z dziećmi.W szkole prowadzone są cykliczne spotkania uczniów z ratownikami Zespołu Ratownictwa Medycznego, którzy dzielą się podstawowymi informacjami dotyczącymi konieczności wzywania pomocy w nagłych i niebezpiecznych wypadkach nawet przez małe dzieci. Podczas spotkania uczniowie mają możliwość uczestniczych w symulowanych sytuacjach, w których wykorzystuje się numery telefoniczne 112 i 999. Ćwiczą sposób informowania o zdarzeniach, a także sposoby udzielania pierwszej pomocy. Wiedza ta jest niezbędna i służy do ratowania ludzkiego życia. Organizując zajęcia z ratownictwa medycznego mamy świadomość, że problematyka jest bardzo trudna, ale też niezbędna. Dlatego projekt szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy opracowany jest z myślą o każdej grupie wiekowej i dostosowany do odbiorców. Zadania i formy realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku i stanu wiedzy uczniów klas I. Program ten ma za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Spotkania z ratownikiem mają za zadanie uwrażliwić młodego człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy. Mają również wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, unikanie paniki działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego. Uczniowie klas pierwszych doskonale poradzili sobie z powierzonymi zadaniami. Mamy nadzieję, że uczestnicy warsztatów nigdy nie będą musieli korzystać z tych umiejętności, ale jeśli zaistnieje taka potrzeba, to w trudnych sytuacjach z wiedzy jaką dziś zdobyli będą mogli skorzystać.

Skip to content