Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Ogromny sukces pielęgniarek Oddziału Chirurgii Ogólnej – szpital ma delegatów w zarządzie OZZPIP!

Share on facebook
Udostępnij

Od początku mają 2022 roku w poszczególnych województwach odbywają się zjazdy delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, którzy wybierają władze na szczeblu regionu oraz delegatów na zjazd krajowy.Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest największą organizacją związkową wśród zawodów medycznych w Polsce, który został założony w 1995 roku i w tej chwili liczy około 80 000 członków.

20 czerwca 2022 r. w Kalsku odbyło się VIII spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OZZPIP Regionu Lubuskiego. Na obrady zaproszono 34 delegatów, którzy wnoszą niekwestionowany wkład w budowanie zawodowej tożsamości pielęgniarek i położnych. Spośród zgłoszonych kandydatur, większością głosów wybrano do prezydium zarządu Magdalenę Roszak z funkcją I Wiceprzewodniczącej Regionu Lubuskiego. Pielęgniarka Oddziałowa, która na co dzień opiekuje się pacjentami na drezdeneckiej chirurgii otrzymała także  mandat zaufania i wyznaczono ją jako delegata Zarządu Krajowego w Warszawie. Dodać należy, że pani Regina Wawerska, która również pracuje na Oddziale Chirurgii otrzymała nominację członkowską do Zarządu Regionu Województwa Lubuskiego. Ogromnie budujący jest fakt, iż  z małego, powiatowego szpitala aż dwie osoby zostały wybrane do pełnienia tak ważnych funkcji w medycznych  strukturach związkowych. Jakie zadania będą należały do ich obowiązków? Między innymi opiniowanie projektów ustaw oraz innych  aktów prawnych w zakresie ochrony zdrowia oraz środowiska pielęgniarskiego i położniczego. Zajmowanie stanowisk w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji systemu ochrony zdrowia. Kierownictwo  związku także aktywnie uczestniczy w dotyczących ochrony zdrowia posiedzeniach Sejmu i Senatu.

Z ogromną dumą składamy serdeczne gratulacje pani Magdalenie Roszak oraz Reginie Wawerskiej  życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Zadowolenia i satysfakcji z wykonywania tak ważnej i odpowiedzialnej misji. Niech uśmiech pacjentów zawsze rozpromienia Wasze dni w pracy!

 

Skip to content