Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Nowoczesny sprzęt dla szpitala!

Share on facebook
Udostępnij

Nowoczesny aparat, który służy do śródoperacyjnego monitorowania stanu pacjenta to kolejny sprzęt medyczny, jaki trafił do Szpitala Powiatowego w Drezdenku w ramach dotacji przyznanej przez wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka na zakup w 2022 r. aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Sprzęt, który wzbogaci wyposażenie szpitala powiatowego to zaawansowane ramię C z płaskim detektorem. Aparat Oscar Prime marki Genoray Co. Ltd. umożliwia pozycjonowanie detektora bliżej pacjenta, a technologia zapewnia szersze pole obrazu i pozwala zaobserwować większa liczbę detali przy mniejszej dawce promieniowania. Możliwość powiększenia badanego obrazu zmniejsza ryzyko postawienia błędnej diagnozy, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i daje personelowi pełną kontrolę nad procedurą obrazowania.Oscar Prime to ramię, które doskonale sprawdza się podczas większości zabiegów wymagających obrazowania śródoperacyjnego. Aparat do śródoperacyjnego monitorowania stanu pacjenta został zakupiony za kwotę prawie 391.500 tys. zł., z czego 96% (375.520,41 zł) sfinansował wojewoda lubuski. Sprzęt oficjalnie dotarł już do placówki, trwają testy specjalistyczne urządzenia i szkolenie kadry medycznej, tak aby jak najszybciej Ramię C mogłoby służyć pacjentom.- Aparat ten przy operacjach ortopedycznych służy do kontroli rentgenowskiej. To powoduje, że my nie musimy głęboko otwierać dojść do złamania, tylko robimy pod kontrolą niewielkie cięcia, co pozwala na szybsze gojenie rany, szybszy powrót pacjenta do zdrowia i mniejsze powikłania. W tej chwili nie ma nowoczesnej ortopedii bez tego aparatu. – wyjaśnił lek. ortopeda Sławomir Dziobiak. Urządzenie jest przeznaczone do Oddziału Chirurgii ogólnej z pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i będzie używane podczas operacji ortopedycznych. Szybkie i precyzyjne obrazowanie pola operacyjnego w czasie rzeczywistym zapewni bezpieczną pracę lekarzom ortopedom oraz zwiększy precyzję wykonywanych zabiegów, co przełoży się na krótszą rekonwalescencję i zapewni zastosowanie najlepszych metod leczenia pacjentów korzystających z usług szpitala w Drezdenku.

Skip to content