Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Drezdenecki Szpital przyczynia się do hamowania lekooporności

Share on facebook
Udostępnij

Mamy przyjemność poinformować, że Powiatowe Centrum Zdrowia w Drezdenku uzyskał Certyfikat poświadczający udział w 2022 roku w badaniu punktowym dotyczącym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków. Badanie przeprowadzono zgodnie z metodologią opracowaną przez ECDC, czyli Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Po raz kolejny Członkowie Zespołu ds. Antybiotykoterapii, którego pracę koordynuje w Drezdenku Katarzyna Kurłowicz- pielęgniarka epidemiologiczna  uczestniczyli w działaniach na terenie szpitala w  ramach „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków”. Program (powołany w 2004 roku na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia) zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Unii Europejskiej ma charakter interdyscyplinarny, dotyczy stosowania antybiotyków w różnych dziedzinach gospodarki, a w szczególności w medycynie. Jego docelowe wyniki obejmują ograniczenie nadużywania antybiotyków, zahamowanie narastania lekooporności w Polsce oraz wdrożenie programów w tym zakresie zgodnie
z dyrektywami Rady Europy. 

 Problemem na skalę światową jest występowanie bakterii opornych na antybiotyki. Przyczynia się do tego niewłaściwe stosowanie antybiotyków. Sytuacja taka ma miejsce m.in. w przypadkach:

  • przepisywania antybiotyków „na wyrost”,
  • zbyt późnego włączania terapii antybiotykami u poważnie chorych pacjentów,
  • przyjmowania zbyt małej lub zbyt dużej dawki antybiotyku,
  • zbyt długie lub zbyt krótkie stosowanie terapii antybiotykowej,
  • zbyt wąskiego lub zbyt szerokiego spektrum terapii antybiotykowej,
  • braku zmiany terapii antybiotykowej na celowaną wraz z dostępnością wyniku badania mikrobiologicznego.

Rozważne stosowanie antybiotyków może zapobiegać występowaniu oraz selekcji bakterii opornych na antybiotyki. Tym bardziej warto promować tego typu działania.

Monitorowanie lekowrażliwości w szpitalu jest jednym z niezbędnych elementów tzw. mapowania mikrobiologicznego szpitala, a ma na celu śledzenie udziału szczepów opornych w zakażeniach, obserwowanie kierunków powstawania i szerzenia się oporności oraz poznanie rozkładu szczepów opornych na terenie szpitala. Umożliwia również rozpoznawanie ognisk epidemicznych wywoływanych przez drobnoustroje z mechanizmami oporności na leki oraz pomaga je wygaszać. Systematycznie prowadzona analiza danych uzyskanych w procesie monitorowania lekowrażliwości dostarcza wiarygodnych informacji na temat opornych szczepów, a także umożliwia szybkie podejmowanie działań zapobiegających szerzeniu się oporności. Stanowi również podstawę racjonalnej polityki antybiotykowej oraz receptariusza szpitalnego opracowywanego przez zespoły kontroli zakażeń szpitalnych i zespoły terapeutyczne.


Skip to content