Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Nowoczesne wyposażenie gabinetów ginekologiczno-położniczych dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku

Share on facebook
Udostępnij

Nowoczesne wyposażenie gabinetów ginekologiczno-położniczych dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku

Szpital Powiatowy w Drezdenku, dbając o zapewnienie kompleksowej i dostępnej opieki medycznej dla wszystkich pacjentek, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb i ograniczeń, zrealizował innowacyjny projekt zakupu specjalistycznego wyposażenia dla gabinetów ginekologiczno-położniczych. Dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku mogło wdrożyć projekt o nazwie „Zakup do gabinetów ginekologiczno-położniczych wyposażenia wspomagającego osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi”.

Realizacja tego projektu, który odbył się w terminie od stycznia do marca 2024 roku, jest przełomowym krokiem w kierunku eliminacji barier oraz zapewnienia pełnej dostępności do opieki ginekologiczno-położniczej dla pacjentek z niepełnosprawnościami ruchowymi. Całkowita wartość projektu wyniosła 104 000 złotych, z czego 83 200 złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu było przede wszystkim zmniejszenie ograniczeń technicznych sprzętu oraz wyposażenia w dwóch gabinetach ginekologiczno-położniczych, by ułatwić pacjentkom korzystanie z opieki medycznej w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku. W ramach tego zadania zakupiono dwa regulowane i elektrycznie sterowane fotele ginekologiczne, dwa podnośniki mobilne oraz dwie kozetki z regulowanymi częściami. Nowoczesny sprzęt medyczny charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością, umożliwiającą dostosowanie ustawień oraz pozycji do indywidualnych potrzeb pacjentek z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dodatkowo, możliwość korzystania z podnośnika transportowego znacznie ułatwia przemieszczanie się osób z ograniczeniami ruchowymi w gabinecie zabiegowym na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Dzięki wprowadzonym zmianom bariery techniczne i logistyczne zostały znacząco zniwelowane, co sprawia, że pacjentki z niepełnosprawnościami ruchowymi nie są wykluczone z możliwości skorzystania z właściwej opieki ginekologicznej w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku. Przystosowane gabinety ginekologiczno-położnicze stają się miejscem, gdzie każda pacjentka może otrzymać kompleksową i wysokiej jakości opiekę medyczną, z poszanowaniem jej indywidualnych potrzeb oraz godności.

 W Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, udziela  się rocznie około 5000 porad ambulatoryjnych pacjentkom w Poradni K oraz przyjmuje się około 900 pacjentek stacjonarnych na Oddział Ginekologiczno-Położniczy do szpitala. Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych, szpital kontynuuje wysiłki w kierunku zapewnienia pełnej dostępności opieki dla wszystkich swoich pacjentek, niezależnie od ich ewentualnych ograniczeń czy niepełnosprawności.

Skip to content